Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 30.05.2024, 09:05

Кормильчанський НВК ЗОШ I-II ступенів ДНЗ

Меню сайта
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 32
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Статут закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дванадцятої сесії VII скликання

Чемеровецької селищної ради

№ 2-12/2017 від 05.10.2017 року

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОРМИЛЬЧАНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І – ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ЧЕМЕРОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

2017 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Кормильчанського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Чемеровецької селищної ради (далі – Заклад) розроблений на підставі та відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, рішенням Чемеровецької селищної ради (далі – Засновник).

1.2. Засновником Закладу є Чемеровецька селищна рада Код ЄДРПОУ 04403930 (далі – Засновник).

Майно Закладу є спільною власністю сіл, селища Чемерівці Чемеровецької селищної ради і належить закладу на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, за погодженням з Засновником.

У своїй діяльності Заклад безпосередньо підпорядкований відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради.

1.3. Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має розрахунковий та інші рахунки в Державному казначействі України (банківських установах), круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші реквізити юридичної особи.

1.4. Є правонаступником усіх прав і обов’язків Кормильчанського дошкільного навчального закладу «Сонечко»

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Засновника та наказами відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, даним Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

1.6.Повне найменування: Кормильчанський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Чемеровецької селищної ради.

Скорочене найменування: Кормильчанський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

1.7. Місце знаходження Закладу: 31630, Хмельницька область, Чемеровецький район с. Кормильча, вул. Незалежності, 1.

1.8. Заклад не несе відповідальності за зобов’язання Засновника та уповноваженого органу. Засновник не несе відповідальності за зобов’язання Закладу.

1.9. Мова навчання в Закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

1.10. Утримання Закладу здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

1.11. Створення, реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.12. Статут Закладу затверджується рішенням Чемеровецької селищної ради.

 

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та інших планів, передбачених Міністерством освіти та науки.

В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи погоджується з педагогічною радою та радою навчального закладу, затверджується директором.

2.2 . Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є Базовий компонент дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003р.№305), комплексна програма «Українське дошкілля», робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням допрофільної підготовки.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків (щоденний, тижневий), розклад занять та режим роботи (щоденний, річний).

  1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково - методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  2. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5 Зарахування дітей дошкільного віку до школи здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування дітей та підлітків до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування до дитячого садка здійснюється з 3 років. В підготовчу групу зараховуються діти, яким виповнилося 5 років на 1 вересня згідно медичних довідок.

У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6 У 1-4 класах за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відраховування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у підготовчій групі -25.05, у 1-4 класах —31.05, у 1-9 класах - 21.06.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший- з 1 вересня - по 27 грудня, другий - з 13 січня по 31 травня.

2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Чемеровецької селищної ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35хв., у

других-четвертих класах - 40 хв., у п’ятих – дев’ятих класах - 45 хв.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. В першому класі домашні завдання не задаються.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. Оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу здійснюється вербально. У 2-9 класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. №762 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07. 2015р. за № 924/27369.

2.16.При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили повний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за № 157/26602.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи –табель успішності;

по закінченні основної школи –свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: оголошення подяки, нагородження Похвальним листом, грамотою.

1

Час існування сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Зворотний відлік ч

Copyright MyCorp © 2024